Hoppa till sidans innehåll

Öppet brev från Sune Andersson

04 FEB 2019 22:29
Reflektioner från Sune Andersson.
  • Skapad: 04 FEB 2019 22:29

Öppet brev med reflektioner till Medlemmarna samt Halmstad OK.s styrelse. 

Ett brev liknande detta skrev jag i sept 2014. 

När jag årligen läst den verksamhetsplanering som återkommer varje år så har jag funnit att den känns statisk. Liknar mest ”copy and paste” år från år.  Verksamhetsplan 2015 ligger kvar på hemsidan, har uppdaterats på annan plats 2016. Senare versioner kan jag inte hitta. Ett genomgående tecken för hemsidan som nu är stökigare än någonsin. 

Jag tittade på Hallands OF:s Ungdomscup 2014 och fann att de 8 deltagarna från HOK relativt Halland totalt utgjorde 8 %. 

Under 2018 så har antalet deltagare från HOK varit oförändrat 8 och gentemot Halland totalt 8 %. 

Det som är positivt är att ungdomarna i HOK svarar 2018 för 20 % av antalet starter. 

Frågan är om denna serie för ungdomar överhuvudtaget bidrar till att intresset för orientering ökar. Är det så att de barn som inte tidigt visar tävlingsresultat slås ut i förtid av tävlandet? Analysen tyder på att HOK kan ta hand om de som visar spets men inte förmår motivera de som visar svagare resultat. 

Jag drar denna slutsats när jag läser årets verksamhetsberättelse som uppger att det på ungdomsträningarna varit ”riktigt bra uppslutning med drygt 50 ungdomar vid flera tillfällen”.  Visst är det trevligt med Kaneberg men det ligger offside. När jag noterar vilka som frekventerar stugan så ser jag aldrig ungdomar som inte har föräldrar som själva orienterar. Det torde väl finnas en hel del bland de 50. Kan det vara så att det svårtillgängliga läget är ett hinder? Kanske dags att ta tag i spridda lokaler för samordning och utveckling närmre bebodda trakter? 

Norra Halland har 2018 haft en egen ungdomsserie med tävlings-, inskolnings- och utvecklingsklasser. Den uppvisar dubbelt så många deltagare, 188 st, som Hallands OF:s Ungdomscup.  Antalet starter har varit överlägset många fler i norra Halland, 834 st, mot 361 för Hallands OF:s Cup. Närhetsprincipen? Utbildning i stället för tävling? 

Statistiken kan jämföras med det totala antalet HOKare som deltog i MedelDM. Där utgjorde HOK 18 % av deltagarna 2014. Även år 2018 kom oförändrat 18 % från HOK. 

Detta är inte en kritik av de som har drivit ungdomskommittén. Det är föräldrar som gör sitt bästa. Däremot är det hög tid att föreningen tar sig en funderare på framtiden och fastställer en vision med strategier för rekrytering. 

Svenska Orienteringsförbundet centralt anvisar många alternativ hur det går att utveckla en förening. Framför allt inom ramen för Idrottslyftet ges konkreta idéer och dessutom påtagliga möjligheter till delfinansiering. Om det nu är det som skulle fattas

för en skuldfri förening som 2014 hade 1,8 miljoner i kassa. Idag 1,2 miljoner? (Vad är dagsvärdet på den finansiella placeringen?). 

Lite Benchmarking kunde passa in?  Var är vi idag – eller hur bra är vi jämfört med andra föreningar (Norra Halland?). Vart vill vi komma – sätta relevanta, mätbara mål för verksamheten. Hur skall vi komma dit – genom att studera och lära oss av andra kan vi hitta en modell som passar vår verksamhet. 

Jag ställde frågan 2014; Hur ser föreningens strategi ut med tanke på verksamhetsplanens tre visioner och långsiktiga mål 2014 – 2018:  Vara en av Hallands mest framgångsrika klubbar på elit- junior och ungdomsnivå.  Ha ett medlemsantal som överstiger 350.  Vara kända för våra välutvecklade arrangemang. 

Dessa visioner och långsiktiga mål 2019 är desamma som 2014 frånsett att det tillkommit:  Vara den självklara klubben för traillöpare i Halmstad. 

De lågmälda längdskidåkarna fortsätter sin ökenvandring i det sammanhanget. 

Hallands mest framgångrika? På vilket sätt skall det mätas? På spetsen eller på bredden eller något annat? Kommer Halmstad OK att vara Hallands mest framgångsrika klubb om 10 år med den ungdomsverksamhet som nu bedrivs? Hur ser strategin ut? Framgångsrika på vilket sätt? Hur skall det gå till? 

Medlemsantal över 350. Varför just 350, vilka åldrar, aktiva eller passiva och i så fall hur nå dit? Noterbart att av dagens medlemmar så är det en helt övervägande andel som varken orienterar eller trailar 

Kända för välutvecklade arrangemang? Utan nya kartor/områden? Själv har jag sett en del vänner i andra klubbar rynka på näsan och fråga: Blir det Skedala nu igen? 

Det ser inte så bra ut när det inte ens finns valbara ledare!  Det jag har saknat är mentorer och mentorsprogram för nya ledare från de yngre medlemmarna. Även funktionärsbesättningarna på våra tävlingar är statiskt återkommande ”same procedure as last year”.  Att tävla på egna tävlingar i unga år istället för att vinna insikt i grunderna för arrangemang och annat klubbarbete är en sannolik del i utvecklingen av mindre tillgång på ledare. 

29 januari 2019

Sune Andersson 

Skribent: Mikael Lundqvist
E-post: Adressen Gömd


Organisationsnummer: 
849201-2391 
Bankgiro: 
697-4927 

   

            

     

 

 

 

Postadress:
Halmstad OK - Orientering
Ingolf Bengtsson, Torntorget 6A, lgh 1303
30226 Halmstad

Besöksadress:
Stridbecksliden 3
30104 Halmstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link